Jubileusz KGW Filipowianki

6 sierpnia 2022 w Filipowicach odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia KGW Filipowianki. W bogatym programie obchodów były występy artystyczne, prezentacja dorobku i historii oraz podsumowanie dotychczasowej działalności Koła. W uroczystości uczestniczyli goście z Kół Gospodyń z okolicznych miejscowości, liczne grono mieszkańców oraz przedstawiciele samorządów i służb mundurowych.

Ważnym punktem uroczystości była prezentacja nowych strojów ludowych, które Paniom z KGW Filipowianki udało się odtworzyć dzięki otrzymanemu w tym roku grantu w wysokości 44 000,00 zł, w ramach programu EtnoPolska 2022, realizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Panie z bardzo aktywnie działają na rzecz swojej małej ojczyzny – Filipowic, dbają o tradycję, czego dowodem są nowe, piękne stroje, ale i śmiało podążają z duchem nowoczesności, prowadząc warsztaty z zastosowania nowych technologii dla najmłodszych, jaki i dla tych nieco starszych. Panie dobrze wiedzą, jak ważne jest kultywowanie tradycji, przekazywanie jej młodym oraz zachowanie więzi międzypokoleniowej. Pielęgnują zwyczaje obecne w Filipowicach i w gminie Krzeszowice, ale i odważnie czerpią z dobrodziejstw nowoczesności. Do upowszechniania i przekazywania lokalnego dziedzictwa wykorzystują między innymi media społecznościowe.

Przez te kilka ostatnich lat Panie realizują liczne projekty grantowe skierowane do dzieci i młodzieży, angażują społeczność lokalną oraz aktywnie uczestniczą w życiu sołectwa i gminy. Przed wybuchem pandemii, a nawet w jej trakcie, nie pozwoliły o sobie zapomnieć – organizowały wiele wydarzeń dla mieszkańców własnej i okolicznych wsi, a w tym trudnym czasie pomagały m.in. szyć maseczki. Regionalne dziedzictwo prezentowały w licznych konkursach kulinarnych i przeglądach pieśni patriotycznych czy pastorałek, podczas których zdobyły wiele nagród i wyróżnień.

A czego Panie życzą sobie na kolejne lata działalności? Życzę sobie i Członkiniom naszego KGW tej niesłabnącej energii, którą mamy, i którą staramy się zarażać innych.

Anna Lewicka

Przewodnicząca KGW Filipowianki