Kamień z Golgoty w krzeszowickim kościele

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada w kościele św. Marcina w Krzeszowicach miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu mieszkańców tej parafii.

W samo południe została odprawiona msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Wizyta arcybiskupa związana była z poświęceniem odrestaurowanego kościoła oraz wmurowaniem w ścianę świątyni kamienia z Golgoty. Metropolita podkreślił, iż odnowienie kościoła w Krzeszowicach jest owocem wielkiej wiary i ofiarności. Podziękował także parafianom za to wielkie i wspaniałe dzieło. „Dzieło, które pozwala nam na nowo zdobywać wewnętrzne siły, by oprzeć się współczesnym pogańskim prądom, które chcą wyrwać wiarę w Boga z naszych serc” – mówił arcybiskup Jędraszewski. W uroczystej mszy świętej udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych jak i rządowych. Obecni byli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński, Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Starosta Powiatu Krakowskiego – Wojciech Pałka, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie – Monika Bogdanowska, Burmistrz Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk oraz Wiceburmistrz Gminy Krzeszowice – Witold Kulczycki.

„Jeżeli mówimy, że w naszych zabytkach, w naszej architekturze zaklęte jest piękno, to w życiu polskich wspólnot parafialnych zaklęte jest dobro. Każda władza państwowa jest odpowiedzialna za to piękno i dobro” – mówił minister kultury prof. Piotr Gliński podczas mszy świętej. Minister Kultury podkreślił, iż oczywistą rzeczą jest to, że państwo polskie wspiera swoje dziedzictwo narodowe. Podziękował, także za to, że są w Polsce odpowiedzialne społeczności lokalne, parafialne, które na co dzień opiekują się tym dziedzictwem. Wicepremier Gliński wspomniał, że zabytki sakralne stanowią około 90 procent polskiego dziedzictwa narodowego. „Dlatego wspieramy i będziemy dalej wspierać wysiłki we wspólnej opiece nad polskim dziedzictwem narodowym” – zapowiedział minister kultury.„Chcę także powiedzieć, że ważne jest wsparcie nie tylko dla zabytków, dla kultury materialnej, ważne jest też wsparcie – i ono jest także realizowane – dla kultury duchowej, dla wszystkich polskich wspólnot, które organizują się wokół wartości. I ja też traktuję swą misję w ten sposób”– powiedział minister prof. Gliński. Zapewnił o wsparciu dla wszystkich wspólnot, które „myślą o wartościach”.

Od 2007 roku dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kościele w Krzeszowicach wykonano m.in. remont kamiennej tralki na dachu (balustrady), wymieniono więźbę dachową, pokryto dach i wieże miedzianą blachą, a od trzech lat jest restaurowana elewacja ceglano-kamienna kościoła. Łącznie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego parafia św. Marcina otrzymała dotację w kwocie 1 680 000 zł, z czego 1 020 000 zł (820 000 zł w latach 2017-2019) na remont kościoła oraz 660 000 zł (410 000 zł w latach 2016-2018) na renowację elewacji oraz wnętrza kaplicy-mauzoleum gen. J. Chłopickiego.

Podczas swojej wizyty w Krzeszowicach wicepremier, minister kultury Piotr Gliński odwiedził kaplicę cmentarną i złożył kwiaty pod mauzoleum generała Józefa Chłopickiego. Popołudniu zaś, w strugach deszczu, wicepremier udał się w towarzystwie między innymi ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka na Zamek Tenczyn.

„On jest odbudowywany w formie, którą konserwatorzy nazywają trwałą ruiną. Tej ruiny jest już coraz mniej, więcej jest elementów trwałości” – wyjaśnił dziennikarzom podczas zwiedzania minister Gliński, dodając że, przez swoją wielkość i pięć baszt zamek w Rudnie porównywany był do Wawelu. Wicepremier podkreślił, iż Tenczyn odwiedziło w tym roku około 40 tys. osób. „Powoli staje się to miejscem znanym, remont od kilku lat trwa. To jest chyba najlepsze podejście, bo nie wszystkie zamki można odbudować w stu procentach, nie wszędzie znajdą one dla siebie odpowiednią funkcję. Natomiast na pewno warto odbudowywać je w tej formie, ponieważ zostaną zachowane” – ocenił minister Piotr Gliński.

Jak dotąd inwestycja na zamku Tenczyn w Rudnie wyniosła około 7 mln zł (z czego ok. 80% tej kwoty to dotacja z MKiDN).

fot. Marian Lewicki