Kapliczka jak nowa

27 listopada w Paczółtowicach odbyła się skromna uroczystość poświęcenia kapliczki po renowacji.

Kapliczkę Najświętszej Maryi Panny wzniesiono w roku 1925. Zbudowana jest z lokalnie występującego materiału, marmuru dębnickiego. Przez lata niszczała, a próby jej niefachowego zabezpieczenia pogarszały jej stan oraz wygląd.

Ze względu na jej znaczenie dla lokalnej społeczności (kapliczka poświęcona jest Maryi, z tego powodu przy kapliczce odprawiane są okolicznościowe nabożeństwa) podjęto decyzję o jej profesjonalnym remoncie. Wykonawcą renowacji była firma REPARO Konserwacja Zabytków Mariusza Wrony.

Koszt renowacji zamknął się w kwocie 15 800 zł, z czego 6 000 zł pochodziło z dofinansowania w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2020” zorganizowanego przez samorząd województwa małopolskiego, pozostała kwota natomiast z budżetu powiatu krakowskiego.

Podczas uroczystości powiat krakowski reprezentowali: Starosta krakowski Wojciech Pałka, radni Rady Powiatu w Krakowie: Grzegorz Małodobry i Adam Ślusarczyk oraz Piotr Romański, kierownik Biura Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli również: zastępca burmistrza gminy Krzeszowice Witold Kulczycki, radna Rady Miejskiej w Krzeszowicach Ewa Rogóż-Klocek oraz przewodniczący Rady Parafialnej w Paczóltowicach Andrzej Furmanik. Kapliczkę poświęcił ksiądz Ryszard Pałka, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Paczółtowicach.

Foto: Krzysztof Kamiński / Starostwo powiatowe w Krakowie