Kazimierz Przybylski odznaczony Krzyżem Małopolski

Kazimierz Przybylski, sołtys Żar i wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Wyróżnienie to odebrał 13 października w Krakowie z rąk wicemarszałka Wojciecha Kozaka, natomiast podczas sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach gratulacje złożyli, w imieniu samorządu Gminy Krzeszowice, burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Adam Godyń.