Kokosza. Grosz do grosza

Do Nowej Góry zawitała Kokosza. Klub przy Rynku wraz z dziećmi z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej wzięli udział w projekcie Kokosza, grosz do grosza.

Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły mają szansę poznać funkcje, wartość pieniądza i sposoby oszczędzania. Projekt ma za zadanie promować i uczyć dzieci bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym. Podczas zajęć smyki mogły zobaczyć pieniądze którymi posługujemy się w naszym kraju a na karcie zadań metodą frottage odrysować monety. Największą radość sprawiło dzieciom projektowanie własnych banknotów. Na koniec zajęć dzieci ułożyły puzzle z przysłowiem Grosz do grosza a będzie kokosza po której przeprowadziliśmy burzliwą dyskusję i dzieci jednogłośnie stwierdziły, że warto oszczędzać.