Kolędowanie w Paczółtowicach (fotoreportaż)

Wspólne kolędowanie z seniorami w Paczółtowicach miało w tym roku swój mały jubileusz, bo odbyło się już po raz 10. 28 stycznia Koło Gospodyń Wiejskich zaprosiło seniorów z Paczółtowic do Szkoły Podstawowej.

Panie z KGW przygotowały pyszny poczęstunek. Najważniejszym punktem imprezy było oczywiście śpiewanie kolęd. Śpiewano a capella, ale też przy akompaniamencie młodzieżowego zespołu muzycznego, który przyjechał specjalnie na tę okazję z Kasiny Wielkiej. Wśród zaproszonych gości byli między innymi burmistrz Wacław Gregorczyk z małżonką, radne Rady Miejskiej Monika Dudek i Stanisława Maciejowska. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego spotkania.