Kolędowanie w Tenczynku (fotoreportaż)

Na  kolędowanie zaprosiła mieszkańców Tenczynka sołtys Alicja Gaj, która wspólnie z Radą Sołecką, KGW Tenczynek i OSP Tenczynek pełniła rolę gospodarza spotkania. Tenczynianki z Marzeną Kubin wprowadziły uczestników spotkania w świat kolęd i pastorałek.

Śpiewali wszyscy. Wśród gości byli m.in. burmistrz Wacław Gregorczyk z małżonką Anną, radne Rady Miejskiej Anna Łukasik, Stanisława Maciejowska, prezes LKS Tęcza Jerzy Wnęk.

Foto, info: Maciej Liburski