Kolejna część gminy Krzeszowice będzie miała kanalizację

W czwartek 5 kwietnia w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę na budowę kanalizacji w części miejscowości Zalas i Sanka. Umowę podpisali prezes WiK Henryk Skotniczny oraz przedstawiciel wykonawcy, firmy EKOINSTAL, prezes Krzysztof Zawiła.

W podpisaniu uczestniczyli również burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz radni Rady Miejskiej z Zalasu, Leszek Słota, Henryk Woszczyna, kierownik budowy Kuba Stradomski i gł. księgowa WiK Elżbieta Surowiec. Realizacja inwestycji rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni i potrwa do maja 2020 roku. Jej koszt, to blisko 10 mln zł. Z czego 6,2 mln będzie pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozostałą część sfinansuje gmina Krzeszowice oraz Spółka WiK.

Zakres prac obejmie budowę 21 kilometrów sieci kanalizacyjnej, do której podłączonych zostanie blisko 300 budynków (około 1,2 tys. osób). Do tej pory kanalizację miała połowa Zalasu. Dzięki temu przedsięwzięciu Zalas będzie w pełni skanalizowany. W Sance inwestycja dotyczy tzw. Głuchówek.