Kolejna zmiana terminu konsultacji i zgłaszania uwag do MPZP dla Krzeszowic oraz kamieniołomu w Miękini

Termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej zostaje po raz kolejny wydłużony, tym razem do 26 czerwca 2020 r.

Nowy termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami ustalono na dzień 22 czerwca 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice), w Sali Herbowej o godz. 16.00.

Uwagi do projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020 r.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Gminy Krzeszowice z 06.05.2020 r.:

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Krzeszowice o przedłużeniu terminów

Projekt uchwały wprowadzającej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kamieniołomu w Miękini i Czernej

Aktualnie obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kamieniołomu w Miękini i Czernej