Koncert Laureatów XV Gminnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Woli Filipowskiej

11 listopada w kościele w Woli Filipowskiej odbył się Koncert Laureatów XV Gminnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

Koncert zrealizowano przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (SIS) w Woli Filipowskiej we współpracy ks. Proboszcza Jana Raczka, ZPO i KGW w Woli Filipowskiej, przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice. Uroczystość objęli patronatem honorowym Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk.

W świątyni wypełnionej ludźmi rozbrzmiewały pieśni patriotyczne. Śpiewali jak uczestnicy koncertu tak i wszyscy zebrani w kościele. W wydarzeniu wzięli udział m.in. zastępca burmistrza Gminy Krzeszowice Adam Godyń, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Władysław Ziomek i Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka. Koncert poprowadziły Mariola Skorus – skarbnik zarządu SIS i Teresa Gorczyńska – wiceprzewodnicząca zarządu SIS. Jury w składzie: Alicja Kisielak, Barbara Paszcza, Grażyna Palczewska, Maria Sołek i Szymon Jarosz wyłoniło laureatów w kategoriach soliści, zespoły i chóry.

W kategorii soliści z przedszkoli wyróżnienie otrzymał Adam Tarko z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach;

Laureatką w kategorii soliści z przedszkoli została 4-letnia Marysia Woźnica z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku;

W kategorii soliści ze szkół podstawowych klasy I – V wyróżnienie otrzymała Weronika Łagocka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach;

Laureatką w kategorii soliści ze szkół podstawowych klasy I – V została Liliana Niedziela ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach;

W kategorii soliści ze szkół podstawowych klasy VI – VIII jury przyznało dwa tytuły laureata dla Matyldy Bojanek ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze oraz Darii Szymczychy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach;

Laureatką w kategorii soliści ze szkół średnich została Karolina Kramarz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach;

W kategorii soliści dorośli jury przyznało wyróżnienie Stefanii Ślusarczyk;

Laureatką w kategorii soliści dorośli została Barbara Kosobudzka;

W kategorii zespoły dziecięce z przedszkoli wyróżnienie zdobył Zespół Piszczałki z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach;

Laureatem w kategorii zespoły dziecięce z przedszkoli został zespół Rozśpiewane Przedszkolaki z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach, przedszkole zdobyło także Grand Prix Burmistrza za wielokrotne zdobycie tytułu;

W kategorii zespoły dziecięce ze szkół podstawowych klasy I – V wyróżnienie zdobył Zespół z klasy II b ze Szkoły Podstawowej w Woli Filipowskiej;

Laureatem w kategorii zespoły dziecięce ze szkół podstawowych klasy I – V został Zespół Szkoły Podstawowej w Nowej Górze;

W kategorii zespoły osób dorosłych wyróżnienie zdobył Zespół KGW Nawojowa Góra;

W kategorii chóry wyróżnienie otrzymał Chór Ave Regina z Filipowic;

Laureatem w kategorii chóry został Chór Allegria z Krzeszowic.

Tradycyjne na finał festiwalu wszyscy razem zaśpiewali Rotę.

Fot. Kacper Ropka