Konfiskatory na przeterminowane leki

Przypominamy, że przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi do śmieci ani do kanalizacji, ponieważ stwarzają one duże zagrożenie dla środowiska, a nawet dla zdrowia i życia ludzi!


Związki chemiczne zawarte w lekach działają niszcząco na glebę i wodę, są niebezpieczne dla żyjących w nich roślin i zwierząt, a ich działanie jest trwałe – substancje mogą być aktywne nawet przez kilkadziesiąt lat.
Z tego powodu, w 8 punktach aptecznych na terenie gminy Krzeszowice rozlokowano 10 konfiskatorów, czyli pojemników umożliwiających mieszkańcom pozbywanie się leków w bezpieczny sposób.
Znajdują się one w następujących placówkach:
1.Apteka „Hygieia”, Krzeszowice, ul. Kazimierza Wyki 6a
2.Apteka „NOWA” (2 szt.), Krzeszowice, ul. Kazimierza Wyki 12
3.Apteka „Hygieia”, Krzeszowice, ul. Tadeusza Kościuszki 54
4.Apteka „Słoneczna”, Krzeszowice, ul. Krakowska 1
5.ZPiOZ „Krzeszowickie Centrum Zdrowia” (2 szt.), Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 30
6.ZPiOZ „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”, Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 1
7.ZPiOZ „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”, Nowa Góra 425
8.ZPiOZ „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”, Zalas 510.

W w/w punktach można zostawiać przeterminowane i nieprzydatne leki, bez opakowań kartonowych, a syropy, krople i inne płynne roztwory w zamkniętych i szczelnych opakowaniach.

 

RGK UMK