KONKURS KRESOWY 2019 ROZSTRZYGNIĘTY

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „OPOWIEŚCI KRESOWE – LITWA” – 7 czerwca 2019 r. w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca” w Radwanowicach.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH, MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY, STAROSTY KRAKOWSKIEGO, BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE, WÓJTA GMINY ZABIERZÓW.

Organizowany konkurs literacko – plastyczny miał za zadanie przybliżyć młodzieży tematykę kresową i pokazać, że podstawową wartością człowieka jest miłość do Ojczyzny, która wyraża się między innymi poprzez poznawanie i kontynuowanie tradycji poprzednich pokoleń.

Organizatorami tegorocznego konkursu jest Zarząd Fundacji Kresowej „Memoria et Veritas” w Krakowie przy współpracy z Fundacją im. Brata Alberta w Radwanowicach, Szkołą Podstawową w Nawojowej Górze oraz Integracyjną Szkołą Podstawową w Radwanowicach.

W związku z tym, że w tym roku przypada bardzo ważna rocznica, która ściśle związana jest z historią i tradycją Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej – stulecie odzyskania przez Polskę po 123 latach niewoli Wilna i Wileńszczyzny. Prace literackie i plastyczne tegorocznego konkursu inspirowane były następującą tematyką:

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Wielka historia i wielcy Polacy na Kresach Rzeczpospolitej – Litwa.

Zabytki i pomniki historii Polski na Litwie.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 125 uczestników, a jury miało spory dylemat przy wyborze najlepszych prac, ponieważ poziom IV edycji konkursu kresowego, okazał się bardzo wysoki.

W tym roku po raz pierwszy przyznano

NAGRODĘ GRAND PRIX IV EDYCJI

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„OPOWIEŚCI KRESOWE – LITWA”,

KTÓRĄ OTRZYMAŁA

AGNIESZKA CIRKO ZA PRACĘ CERAMICZNĄ PT. „NASZE SERCE ZOSTAŁO NA WSCHODZIE” Z FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PRZYTULISKO” W LUBINIE

Po zapoznaniu się z pracami zgłoszonymi na konkurs, jury postanowiło przyznać nagrody uczestnikom. Nadesłane prace prezentowały zróżnicowany poziom, dlatego jury zdecydowało nie rozgraniczać laureatów na kategorie wiekowe. Część nadesłanych prac charakteryzowała się dobrym poziomem, a także wnikliwą analizą tematu. Niektóre prace zostały oparte na źródłach internetowych, co niestety, staje się znakiem obecnych czasów, ale były też te oparte na rzetelnej bibliografii. Ogólnie rzecz ujmując z ilości i jakości nadesłanych prac, można wnioskować, że temat wskazany przez organizatorów znalazł zainteresowanie wśród młodych ludzi.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia.

PRACE LITERACKIE

Do oceny nadesłano 24 prace w tym 10 wierszy, jedną recytację (filmik)
i 13 tekstów poświęconych postaciom historycznym lub zabytkom.

Jury oceniało prace literackie zwracając szczególną uwagę na wartość poznawczo-merytoryczną i zgodność z tematyką konkursu, bogactwo i dobór słownictwa, poprawność językową i ortograficzną, umiejętność doboru materiału źródłowego i rzeczowego,  dokonania na jego podstawie analizy, syntezy i oceny, a także zawartą bibliografię oraz spójność przekazu literackiego.

Jury w składzie – p. Katarzyna Węglicka, p. Klaudia Węgrzyn oraz
p. Marek Jakubowicz w kategorii prace literackie postanowiło przyznać nagrody w dwóch kategoriach:

  1. PROZA

I miejsce – Gabriela Knybel „Dzienniki – wcale nie lekcyjne”, uczennica
klasy V Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole
w Rożnowicach.

II miejsce – Karol Starzyk „Litwińska dziewica …”, uczeń III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 164 im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.

III miejsce – Nina Stawińska „Tęsknota – kartka z pamiętnika”, uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 36 im. Bohaterów Westerplatte we Wrocławiu.

Wyróżnienia –

Gabriela Panczyj Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” – interpretacja, Fundacja im. Brata Alberta Środowiskowy Dom Samopomocy w Radwanowicach.

Dominika Dziedzic „Emilia Plater – wojowniczka o niepodległość”, Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie.

  1. WIERSZ

I miejsce – Julia Kuternoga „Mickiewicz w Kownie”, uczennica
klasy VII Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach.

II miejsce – Natalia Dukała „Kresowe rozmyślania”, uczennica klasy VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Majora Henryka Sucharskiego w Spytkowicach.

III miejsce – Krzysztof Stopa „Dwór soplicowski”, uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

Wyróżnienie –

Dawid Wyroba „Twórczość Adama Mickiewicza”, uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

PRACE PLASTYCZNE

Jury oceniając prace plastyczne przyjęło następujące kryteria: koncepcja pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność formy, zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych, a także estetykę wykonania pracy.

Jury w składzie – Anna Siek, Teresa Siek, Anna Sternak oraz Małgorzata Zdeb w kategorii prace plastyczne przyznało następujące nagrody:

Szkoły podstawowe klasy IV – VI:

I miejsce ex eaquo – Katarzyna Franczyk „Litewski dworek”, uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

oraz

Szymon Gacoła „Dworek w Soplicowie”, uczeń klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.

II miejsce ex eaquo – Julia Wójcik „Zaręczyny Tadeusza i Zosi
w Nadniemeńskim Soplicowie”, uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

oraz

Oliwia Witkowska „W dworku u Sopliców”, uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.

III miejsce ex eaquo – Julia Pogan „Zosia przed dworkiem w Soplicowie”, uczennica klasy IV Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji
w Radwanowicach

oraz

Nikola Witoś „Puszcza”, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej nr 17
im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu.

Wyróżnienia –

Kamil Gruca „Dwór w Soplicowie”, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza w Piekarach.

Marcin Szczurek „Polowanie”, uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza w Piekarach.

Oliwia Walczowska „Tadeusz wraca do domu”, uczennica
klasy IV Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach.

Alicja Boczkal „Światynia Dumania”, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza w Piekarach.

Olga Citak „Dworek w Soplicowie”, uczennica V klasy Szkoły Podstawowej
nr 17 im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu.

Szkoły podstawowe klasy VII, VIII oraz gimnazjum:

I miejsce ex eaquo – Paulina Dziedzianowicz „Dworek w Soplicowie”, uczennica klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie.

oraz

Julia Sroka „Dworek w Soplicowie”, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza w Piekarach.

II miejsce ex eaquo – Mateusz Żak „Dwór”, uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

oraz

Ewa Skrabalak „Hrabia u stóp zamku, Horeszków siedziby”, uczennica
klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie.

III miejsce ex eaquo – Kamil Lewandowski „Pan Tadeusz”, uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

oraz

Olga Jajko „Tadeusz i Zosia”, uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza w Piekarach.

Wyróżnienia –

Natalia Dukała „Litwa – Kresy – Pamięć”, uczennica klasy VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Majora Henryka Sucharskiego w Spytkowicach.

Joanna Urbanik „Matka Boska Ostrobramska”, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zabierzowie.

Natalia Jaskowska „Dwór w Soplicowie”, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

Patrycja Kozioł „Powtórne spotkanie w Świątyni Dumania”, uczennica
VII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

Oliwia Gregorczyk „Portret Adama Mickiewicza”, uczennica
klasy VII Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji
w Radwanowicach.

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Świetlice Terapeutyczne, Środowiskowe Domy Samopomocy:

I miejsce ex eaquo – Mirosława Rozmus „Ilustracja do Księgi Zaścianek Pana Tadeusza”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej
w Sosnowcu,

Ewa Morawska „Ilustracja do Pana Tadeusza – Zosia i Tadeusz”, Fundacja
im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu

oraz

Rafał Szpila „Zabytki i pomniki historii Polski na Litwie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu.

II miejsce ex eaquo – Agnieszka Rusiecka „Polowanie – IV Księga Pana Tadeusza”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej
w Sosnowcu,

Małgorzata Figa „Wilno – Pomnik Trzech Krzyży”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach – filia w Czernichowie

oraz

Tomasz Czubaj „Wzgórze Krzyży”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” we Wrocławiu.

III miejsce ex eaquo – Grzegorz Dyzia „Zabytki i pomniki historii Polski na Litwie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu,

Wojciech Ciborowski „Cześć poległym bohaterom Wilna”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” we Wrocławiu

oraz

Patrycja Sojka „Ostra Brama w Wilnie”, Fundacja im. Brata Alberta
Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie.

Wyróżnienia –

Mariola Skotak „Rzeź Wilna – 1655 rok”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach,

Katarzyna Małek „Zespół klasztorny w Pożajściu”, Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca”, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
w Radwanowicach.

Łukasz Więsław „Kościół św. Anny w Wilnie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota” we Wrocławiu,

Rafał Korczyński „Knieja” Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebinii,

Daniel Piałucha „Skarby wileńskie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” we Wrocławiu,

Kacper Rumistrzewicz „Matka Boża Ostrobramska”, Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie.

 

Organizatorzy konkursu pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w całe przedsięwzięcie. I tak – scenografię zaprojektowała i wykonała Katarzyna Zając wspólnie z Izabelą Cis i Moniką Zawłocką.  Przy realizacji pomagały Marlena Patyna, Anna Sworzeń, Sylwia Andrzejewska i Marzena Kałmuk – wychowawcy i terapeuci z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu.

Natomiast prace związane z organizacją i przebiegiem konkursu nadzorowały Anna Stokłosa, Małgorzata Mitka i Agnieszka Chochół z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach oraz Agnieszka Mitka, Krystyna Chyrc i Katarzyna Dorynek ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze. Do współpracy przyłączyła się również Małgorzata Urbanik i Małgorzata Janik z Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Program artystyczny przygotowały wspólnie z uczniami panie ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze – Justyna Kisielewska i Anna Łozińska. Na akordeonie grał absolwent szkoły w Nawojowej Górze – Kordian Zawierucha.

Serdeczne podziękowania składamy również naszym darczyńcom – Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutowi Pamięci Narodowej, Staroście Powiatu Krakowskiego, Burmistrzowi Gminy Krzeszowice, Wójtowi Gminy Zabierzów oraz Państwu Grażynie i Bogdanowi Kasprowiczom, którzy razem z Panem Władysławem Komornickim są fundatorami nagród pieniężnych dla laureatów konkursu.

Tekst – Agnieszka Mitka

Zdjęcia – Izabela Mętelska