Konsultacje telefoniczne

Epidemia koronawirusa COVID – 19 spowodowała, że  dotychczasowe usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym „Pierwszy Kontakt” w Krzeszowicach nie mogą być realizowane w formie bezpośredniej. W tym trudnym czasie warto sięgnąć po pomoc specjalisty bez wychodzenia z domu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Pomoc dla mieszkańców Gminy Krzeszowice świadczona jest anonimowo i nieodpłatnie.

Kto może skorzystać z konsultacji?

Osoby z problemem alkoholowym.

Osoby z problemem narkomanii.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

Osoby, w rodzinach których występuje problem alkoholowy, narkomanii lub przemocy.

Jak można zapisać się na konsultację?

Zapisy prowadzi: Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i osoba pierwszego kontaktu

pod numerem telefonu: 12 282 01 00, poniedziałek: godz.1100 – 1500, od wtorku do piątku: godz. 900– 1300

Konsultacje telefonicznie odbywać się będą:

instruktor terapii uzależnień: poniedziałek godz.1600 – 2000

konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałek  godz. 1600 – 2000

psycholog: II wtorek miesiąca godz. 900  – 1300,  IV wtorek miesiąca godz. 1530  – 1930

prawnik: III  czwartek miesiąca  godz. 1500 – 1800

Planuje się, że konsultacje drogą telefoniczną ze specjalistami będą trwać do czasu ustąpienia zagrożenia koronawirusem, a godziny dyżuru dostosowane będą do bieżącej sytuacji.

Zastrzegamy możliwość zmiany dni i godzin konsultacji.