Krzeszowice – Mikołaj z dziećmi specjalnej troski (fotoreportaż)

To spotkanie zorganizowała Janina Lasoń – prezes Stowarzyszenia „Otwórzmy Przed Nimi Życie”, wspierana przez Zarząd Stowarzyszenia i sponsorów. Dzięki darczyńcom Mikołaj rozdawał bogate prezenty, piosenki śpiewała śnieżynka, a do zabawy zachęcał zespół Agat.

W spotkaniu z dziećmi specjalnej troski uczestniczyli m.in. dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski, starosta krakowski Wojciech Pałka, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik, burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Anna Miga. To było radosne, a momentami bardzo wzruszające spotkanie.

Zdjęcia: Rafał Smereka