Krzeszowice są przeciw zmianie nazwy ulicy Wincentego Danka

Kontrowersyjna decyzja Wojewody Małopolskiego nakazuje krzeszowickiemu samorządowi usunąć nazwisko zasłużonego profesora Wincentego Danka z pamięci społeczności Krzeszowic. Radni mieli za zadanie przyjąć uchwałę z nową nazwą ulicy.

Na prośbę krzeszowickich seniorów Fundacja Kobieta w Regionie prowadząca Ośrodek Integracji Seniorów i Młodzieży zorganizowała spotkanie z dr Gabrielem Szusterem, autorem książki o Profesorze, który przedstawił swoją publikację i swoje stanowisko w tej sprawie. Zebrani seniorzy, w tym byli krzeszowiccy nauczyciele głośno wyrażali swoje oburzenie stronniczym podejściem IPN do sprawy. Jednocześnie coraz więcej osób, mieszkańców Krzeszowic, deklarowało chęć podpisania listy protestacyjnej, w tym żyjących jeszcze w Krzeszowicach jego uczniów!

26.10.2017 sprawa zmiana nazwy ulicy Wincentego Danka była przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Podczas sesji został odczytany list przekazany przez dr Iwonę Steczko z Uniwersytetu Pedagogicznego, przedstawiający stanowisko w tej sprawie prof. dr hab. Leszka Bednarczuka, byłego działacza „Solidarności” WSP w Krakowie.

„Panie Rektorze, exegisti monumentum…nie tylko w postaci pięknego gmachu, lecz przede wszystkim w pamięci i sercach Twoich uczniów, tych setek wykształconych przez Ciebie nauczycieli, dlatego wbrew zamazującym przeszłość 'ulicznym politykom’ można o Tobie powiedzieć non omnis moriar!”

To tylko jedna z wypowiedzi zacnych osób w tej sprawie. List do Rady Miejskiej przesłał również rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierz Karolczak.
Głos zabrali również Zbigniew Durczok, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Dorota Strojnowska, członkini SMZK. Biogram dołączony do stanowiska Rady przygotował dr Gabriel Szuster. Emocjonalnie reagowali radni na określenie IPN, że Profesor „działał w stalinowskich strukturach oświatowych” (!)

Rada Miejska w Krzeszowicach jednogłośnie zajęła stanowisko w tej ważnej sprawie, uznając odebranie prof. Wincentemu Dankowi patronatu nad jedną z ulic za „niezmiernie krzywdzące zarówno dla samej jego osoby jak i całej krzeszowickiej społeczności”.

Rada Miejska stoi na stanowisku, że IPN powinien zweryfikować zakwalifikowanie Profesora do kręgu osób propagujących komunizm. Teraz ruch stoi po stronie Wojewody i Instytutu Pamięci Narodowej.