Krzeszowickie Centrum Zdrowia wzbogaca bazę sprzętową

Od stycznia 2022 roku pacjenci, korzystający ze świadczeń poradni okulistycznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w budynku przy ul. Krakowskiej 8 w Krzeszowicach, badania OCT mogą wykonać bezpośrednio w poradni. Wszystko dzięki uzupełnieniu bazy sprzętowej o nowoczesny aparat do wykonywania badania tomografii koherentnej OCT.

Badanie OCT, czyli optyczna koherentna tomografia, to najnowocześniejsze i najbardziej wszechstronne w okulistyce badanie, które zrewolucjonizowało obrazowanie struktur gałki ocznej.
W OCT wykorzystywane jest światło rozproszone na poszczególnych warstwach tkanki, które pozwala uwidocznić najmniejsze zaistniałe zmiany w siatkówce oka i tarczy nerwu wzrokowego, z rozdzielczością wyższą niż 10µm.
To badanie nieinwazyjne, trwające kilkadziesiąt sekund do kilku minut, często nazywane również biopsją optyczną, ponieważ udostępnia bezkontaktowe wniknięcie w głąb tkanki.
Dzięki swojej nieinwazyjności może być powtarzane tak często, jak jest to konieczne, a jego precyzyjność pozwala  dokładnie śledzić chorobę i dobrać skuteczną formę leczenia.
OCT  jest badaniem wykorzystywanym w okulistyce od ponad 20 lat, ale dopiero po wprowadzeniu aktualnej, nowoczesnej technologii, stało się ono możliwe do wykorzystania na szeroką skalę, nie tylko w dużych ośrodkach okulistycznych, ale także w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Jest uważane obecnie za badanie niezbędne w poradni okulistycznej.
Mając do dyspozycji badanie OCT  jesteśmy w stanie kompleksowo diagnozować pacjenta, a do innych ośrodków kierować go tylko w przypadku konieczności wykonania procedur zabiegowych – mówi Natalia Soroka, specjalista okulista, która udziela świadczenia w krzeszowickiej poradni.
Zakup aparatu nie byłby możliwy tak szybko  bez finansowego wsparcia Gminy Krzeszowice, która jest podmiotem tworzącym Krzeszowickie Centrum Zdrowia.
Dzięki wsparciu burmistrza i radnych, przekazane dofinansowanie w wysokości 60 000 zł umożliwiło szybką realizację zakupu już w grudniu 2021 roku. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do dokonania zakupu tak potrzebnego dla naszych pacjentów urządzenia diagnostycznego – mówi dyrektor KCZ Michał Matysik. – To już drugi aparat, który w 2021 roku uzupełnił bazę sprzętową KCZ. W styczniu w naszej pracowni stanął nowoczesny aparat do badania USG. Zarówno na aparacie USG, jak i OCT wykonywane są badanie finansowane w ramach kontraktów zawartych pomiędzy KCZ a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy nadzieję, że rok 2022 przyniesie nowe możliwości dalszego działania w kierunku modernizacji bazy sprzętowej i tworzenia nowoczesnych możliwości diagnostycznych dla pacjentów Krzeszowickiego Centrum Zdrowia.

Tekst i zdjęcie: KCZ