Kurs pierwszej pomocy HSR – Moduł I

W dniach 28-30.10.2022 r. w Krzeszowicach odbył się Kurs Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I, organizowany przez Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Krakowskiej oraz Hufiec ZHP Krzeszowice.

Kurs ukończyło 14 wędrowników z naszej gminy, w tym osoby pełniące w naszym hufcu funkcje instruktorskie. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, który uprawnia do wzięcia udziału w II module kursu, a następnie starania się m.in. o zdobycie statusu Instruktora Pomocniczego Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.

W trakcie kursu uczestnicy brali udział w wykładach na temat pierwszej pomocy oraz mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce podczas symulacji. Poruszane tematy obejmowały podstawy udzielania pierwszej pomocy – schemat postępowania w sytuacji wypadkowej, korzystanie ze sprzętu AED, pomoc w wypadkach takich jak zranienie, oparzenie, czy atak padaczki. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. kiedy bezwzględnie należy wezwać karetkę, w których sytuacjach poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bezpiecznej, które rodzaje opatrunku trzeba stosować do poszczególnych ran. Kurs pierwszej pomocy pozwolił krzeszowickim harcerzom na uzupełnienie i poszerzenie swojej wiedzy, a także umocnienie pewności siebie i umiejętności reagowania w sytuacjach stresowych. Informacja zwrotna, którą kursanci na bieżąco otrzymywali od prowadzących, pozwoliła im na poprawienie swoich wyników i pewniejszą reakcję, co zaowocowało pozytywnymi wynikami na egzaminie kończącym.

Tak jak w przypadku każdej dziedziny, aby wiedza została utrwalona, musi być regularnie powtarzana – nie tylko w trakcie kursów. Dlatego podczas organizacji zbiórek harcerskich oraz wyjazdów śródrocznych nasi instruktorzy starają się włączać elementy pierwszej pomocy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pamiętajmy, że sytuacja wypadkowa może spotkać każdego z nas – dlatego warto od najmłodszych lat edukować się w tym zakresie.

phm. Antonina Guzik