Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim

Kontakt z Fundacją Underground nawiązał z-ca burmistrza Witold Kulczycki, co zaowocowało współpracą i pierwszą Lekcją.

Na miejsce spotkania wybrano M-G Bibliotekę Publiczną i tym samym dyrektor Klaudia Węgrzyn została gospodarzem dwuczłonowej imprezy edukacyjnej. Do południa były wykłady a wieczorem koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Przemysława Lembicza – muzyka, wokalisty, kompozytora, autora tekstów i tłumacza, lidera Kwartetu ProForma. Publiczność była zachwycona. W koncercie uczestniczyli m.in. prezes KW Czatkowice Paweł Danek, dyrektor ARiMR Adam Ślusarczyk, wiceprzewodniczący RM Henryk Woszczyna, z-ca burmistrza Witold Kulczycki.

O krótką wypowiedź na temat Fundacji i organizowanych Lekcji poprosiłem Joannę Chwalewską z Fundacji

J Ch: Fundacja Underground stawia sobie za cel rozbudzanie w dzieciach, młodzieży i dorosłych chęci zgłębiania wiedzy, zwłaszcza w obszarze historii, kultury i sztuki. Jako swoistego medium używamy w tym celu przede wszystkim bogatej twórczości Jacka Kaczmarskiego, obfitującej w rozmaite kody kulturowe, nawiązania historyczne i literackie. Ogólnopolski, interdyscyplinarny projekt „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” realizujemy od roku szkolnego 2014/2015.

W partnerstwie m.in. z: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Województwem Małopolskim, Fundacją PZU, Fundacją Lotto, a w tej edycji także z Gminą Krzeszowice, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Krzeszowicach i Grupą Tauron – Kopalnią Wapienia Czatkowice zrealizowaliśmy przedsięwzięcie edukacyjne, w ramach, którego młodzież miała możliwość wzięcia udziału w wykładzie nt. genezy i obrad Okrągłego Stołu ’89, który przeprowadził historyk sztuki, kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Maciej Miezian oraz w larpie na motywach legend arturiańskich, dotyczącym legendarnego Okrągłego Stołu, przeprowadzonym przez Alana Błaszczyńskiego. Pomysł na to zestawienie wziął się z piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. „Rycerze Okrągłego Stołu”, w której autor, używając kostiumu historycznego, komentował wydarzenia sprzed 30 lat.

Foto, info: Maciej Liburski