Libra NET w krzeszowickiej bibliotece

W celu poprawienia funkcjonalności swoich usług Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach uruchomiła nowy katalog internetowy Libra NET, dzięki któremu każdy Czytelnik będzie mógł na bieżąco sprawdzać i wyszukiwać interesujące informacje.

OPAC to publicznie dostępny katalog biblioteki przeznaczony dla jej Czytelników, uniwersalne narzędzie służące do bardziej intuicyjnego przeszukiwania katalogów, bibliografii i innych zasobów informacyjnych. Nowa wyszukiwarka – w przeciwieństwie do klasycznych katalogów OPAC – pozwala na przeszukiwanie całego opisu i daje możliwość zawężania otrzymanych wyników w fasetach: rodzaj dokumentu, autor, temat, wydawca, rok wydania oraz rodzaj bazy. Filtrowanie listy wyników wyszukiwania pozwala szybciej dotrzeć do poszukiwanego dokumentu.

Katalog Online prezentuje również zestawienia. Jest to lista zawierająca tytuły filmów, audiobooków lub książek dotyczących jednego wspólnego tematu np. Krakowa. Zestawienia są przygotowywane i publikowane w katalogu przez bibliotekarzy.

Aktualne są biblioteczne karty czytelnika. Każdy Czytelnik po zalogowaniu ma możliwość dostępu do swojego konta. Prosimy Czytelników, którzy takiego dostępu nie posiadają, aby zgłaszali się do Biblioteki w celu reaktywacji konta w katalogu OPAC.

System Libra NET zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych biblioteki, które gromadzone są na przystosowanym do tego celu serwerze, zgodnie z wymogami najnowszej ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). Narzędzie dostosowane jest także do urządzeń mobilnych, czytelnicy mogą komfortowo przeszukiwać zasoby korzystając z telefonów komórkowych oraz tabletów.