List intencyjny w sprawie parku kulturowego w Czernej

7 września burmistrz Wacław Gregorczyk i o. Leszek Stańczewski, przeor Klasztoru pw. św. Eliasza Ojców Karmelitów Bosych w Czernej, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia w Czernej parku kulturowego.


List stanowi deklarację współpracy na rzecz realizacji na terenie Gminy Krzeszowice parku kulturowego, eksponującego walory krajobrazowe, przyrodnicze a także kultywującego dziedzictwo atrakcyjnych miejsc dla ludzkiej pamięci, edukacji, kultu religijnego, z uwzględnieniem cenionych obiektów sakralnych, architektonicznych i muzealnych, znajdujących się obecnie i historycznie w obrębie Klasztoru Karmelitów Bosych oraz tzw. Wielkiej Klauzury Papieskiej dawnego eremu p.w. Św. Eliasza w Czernej. Na terenie planowanego parku znajdują się m.in. ruiny arkadowego kamiennego mostu, zwanego „anielskim” lub „diabelskim”.

Info: www.gminakrzeszowice.pl