LO będzie miało salę gimnastyczną

Po wielu latach starań, 29 grudnia 2020 r., Powiat Krakowski nabył umową notarialną nieruchomość od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., znajdującą się w sąsiedztwie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach. Nabycie nieruchomości w zdecydowany sposób pozwoli na poprawę warunków nauczania w Liceum, jak również umożliwi wybudowanie sali gimnastycznej dla uczących się w nim uczniów.

Obecnie zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który ma być gotowy na początku marca. Na jego podstawie zostanie ogłoszony przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na budowę sali gimnastycznej przy budynku LO w Krzeszowicach, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, Powiat Krakowski otrzymał w grudniu 2020 roku wsparcie w kwocie 4 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Liceum w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 75-lecia istnienia. Decyzja i konkretne ruchy, które mają doprowadzić do budowy sali gimnastycznej, będą świetnym zwieńczeniem pewnego etapu funkcjonowania krzeszowickiego ogólniaka. Jak mówi dyrektor placówki Alicja Milczarek – prób budowy sali gimnastycznej było w minionych latach kilka. Bardzo zaangażowani w realizację takiej inwestycji byli absolwenci, oni zawsze byli największą siłą naszej szkoły. Wcześniej największą przeszkodą były kwestie własnościowe i formalno-prawne. Przecież po przekazaniu majątku rodzinie Potockich, formalnie nie mieliśmy nawet budynku szkoły.

Wygląda na to, że teraz już, bez przeszkód inwestycja zostanie zrealizowana. Powinno się to stać w ciągu najbliższych 3 lat.