Ludowe święto

W słoneczne, ciepłe popołudnie 29 maja duża grupa ludowców z terenu gminy Krzeszowice spotkała się tradycyjnie na mszy św. w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach w intencji wszystkich członków PSL.

Następnie przeszliśmy ulicami Krzeszowic wraz ze sztandarem do krzeszowickiej siedziby. Po przywitaniu przez koleżankę prezes Stanisławę Maciejowską została odśpiewana Rota oraz odczytany testament Wincentego Witosa. Z kolei wiceprezes Zarządu Powiatowego Katarzyna Mitka przybliżyła zebranym historię Procesu Brzeskiego w kontekście decyzji Sądu Najwyższego z dnia 25 maja br uniewinniającej wszystkich niesłusznie oskarżonych i skazanych w tym procesie, na czele z trzykrotnym premierem Wincentym Witosem.

Potem nastąpił czas rozmów, wspomnień i planów. Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz gminy Krzeszowice, Wacław Gregorczyk który na ręce pani prezes Stanisławy Maciejowskiej złożył życzenia wszelkiej pomyślności i dalszego rozwoju organizacji.

Serdecznie dziękujemy członkom Pocztu Sztandarowego oraz wszystkim przybyłym za uczestniczenie w mszy świętej i miłym spotkaniu.