Matecznik Tradycji-podsumowanie (fotoreportaż)

26 czerwca, w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach odbywało się uroczyste zakończenie kolejnego sezonu warsztatowego w ramach projektu Matecznik Tradycji.

Warsztaty, prowadzone w ramach projektu, którego pomysłodawcą jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, dotyczą różnych aspektów niematerialnego dziedzictwa kulturowego: muzyki, tańca, tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Biorą w nich udział – w całej Małopolsce! – dzieci, młodzież i dorośli, zarówno ci, którzy już wcześniej angażowali się w działania związane z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie mieli takiej możliwości.

W krzeszowickim Mateczniku ponad dwadzieścioro dzieci w wieku od 4 do 10 lat poznaje tradycyjne zabawy ze śpiewem oraz podstawowe kroki taneczne. W sztuce tańczenia polek, walczyków, mazurków i krakowiaków kształciło się również dwanaście dorosłych osób. Sześciu muzyków o różnym stopniu zaawansowania poznaje tajniki gry na heligonce, a jedna na tradycyjnych krakowskich basach. Całości ludowej edukacji dopełniają hafciarki – około 10 osób – w tym między innymi członkinie krzeszowickich Kół Gospodyń Wiejskich. Panie specjalizują się w hafcie białym i kolorowym, a na warsztat wzięły gorsety, białe bluzki i chusty czepcowe.

Warsztaty w ramach Mateczników Tradycji prowadzą specjaliści z wielu dziedzin, a w Krzeszowicach są to: Daniel Kübler – folklorysta, multiinstrumentalista, prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego Kuźnia, Jadwiga Gruca – hafciarka, od 25 lat prezeska Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Lud – Art” przy Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie oraz Monika Dudek, etnolog, regionalistka, tancerka i pieśniarka, prezeska Fundacji Kobieta w Regionie.

Prezentacje przygotowane przez wszystkich uczestników obejrzeli rodzice i dziadkowie dzieci, uczestnicy zajęć i zaproszeni goście, w tym Adam Godyń, przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach oraz Jerzy Suruło, dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach. Z Nowego Sącza przybyła pani Małgorzata Kalarus, zastępca dyrektora MCK SOKÓŁ oraz Beata Rompała, koordynatorka całego projektu, na co dzień pracująca w tarnowskiej filii SOKOŁA. Dyrektor Kalarus wręczyła wszystkim uczestnikom warsztatów zaświadczenia, dzieci dodatkowo otrzymały słodkie upominki. Spotkanie było nagrywane, a materiał filmowy trafi do archiwów MCK Sokół w Nowym Sączu.

Krzeszowice są jednym z tych niewielu ośrodków na terenie regionu Krakowiaków Zachodnich, w którym – dzięki współpracy dwóch instytucji kultury – udało się stworzyć tak prężnie działający Matecznik! Instrumentaliści, tancerze, śpiewacy i hafciarki dbają o to, by polska tradycja ludowa, ta najstarsza i najbardziej oryginalna, a co za tym idzie najpiękniejsza, nie została zapomniana i zniekształcona. Od września 2019 rozpocznie się kolejny, niestety już ostatni semestr zajęć.

Patrząc na zaangażowanie wszystkich uczestników spotkań, mamy pewność, że nawet po skończeniu wszystkich zajęć ich pasja i zaangażowanie będą trwać. Czego im wszystkim życzymy!