Mikołaj w Siedlcu

Organizatorami spotkania ze św. Mikołajem w ramach projektu zadania publicznego „Z tradycją na ty” byli: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Razem,” Koło Gospodyń Wiejskich Siedlec, Ochotnicza Straż Pożarna i Biblioteka.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Gminy i KOSD Lafarge w Rudawie. Był koncert gitarowy i piosenki, dzieci i dorośli wykonywali ozdoby  choinkowe, Iza Wałek opowiadała o zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Na koniec Mikołaj rozdawał prezenty. W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Wacław Gregorczyk, radna RM Stanisława Maciejowska, prezes OSP Zbigniew Baran. Nad przebiegiem radosnego spotkania ze św. Mikołajem czuwała Anna Wróbel. Za dobrą organizację i wspaniałą atmosferę słowa podziękowania należą się wszystkim, bez wyjątku, tym co bawili i tym co kucharzyli.

Foto: red, Siedlec, info: red.