Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Krzeszowice

Starosta krakowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie Krzeszowic.