Moja Droga

27 lutego w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie „Wieczór z Martą” w pierwszą rocznicę śmierci przedwcześnie zmarłej krzeszowickiej poetki Marty Dąbkowskiej.

W spotkaniu uczestniczyło wiele znanych osób. Martę wspominała m.in. Anna Lutosławska-Jaworska. W wieczorze, który prowadziła Teresa Nowak wystąpili: zespół Di Galizyaner Klezmorium w składzie Mariola Śpiewak-klarnet, Grzegorz Śpiewak-akordeon, Rafał Seweryniak-kontrabas a także Monika Dudek, Janusz Blecharz, Joanna Kurdziel, Szkolny Teatr Poezji Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki oraz bliscy, przyjaciele. Spotkanie połączone było z promocją nowego tomiku wierszy poetki „Moja Droga”. Rolę gospodarza wieczoru pełniła z-ca dyrektora Biblioteki Barbara Grabowska.

Tekst, zdjęcia Maciej Liburski