Nabór wniosków na dofinansowanie realizacji w 2021 projektów – rozwój sportu

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji w 2021 roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Termin składania wniosków upływa dnia 4 grudnia 2020 r. o godz. 14.00.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zapieczętowanej kopercie na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice .
Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
a) pełną nazwę klubu sportowego i jego adres,
b) adnotację: Wniosek na dofinansowanie realizacji w 2021 roku projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu,
c) adnotację: Nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem wniosków.

Ogłoszenie o naborze oraz wniosek można pobrać na: http://www.gminakrzeszowice.pl/aktualnosci/index/Nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-realizacji-w-2021-projektow-rozwoj-sportu/idn:2367