Nagrody dla najlepszych uczniów

Burmistrz Wacław Gregorczyk przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendium otrzymali:

1. Jan Jędor, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia
2. Wojciech Bilski, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia
3. Olga Kurek, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia
4. Piotr Rabijasz, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. V Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia
5. Natalia Bury, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia
6. Maciej Rabijasz, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia
7. Mateusz Deptała, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia
8. Zofia Sajna, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Tenczynku – stypendium II stopnia
9. Natalia Podgórni, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia
10. Otylia Pyrdek, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 11 października w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Tekst: WEO-RED, Zdjęcia: Joanna Kaczorowska