Nagrody dla najlepszych uczniów

Burmistrz Wacław Gregorczyk przyznał stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium II stopnia otrzymali: Natalia Bury (w roku szkolnym 2019/2020 uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach), Zuzanna Magiera (w roku szkolnym 2019/2020 uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej) i Magdalena Chmiest (w roku szkolnym 2019/2020 uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach).
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 września w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Tekst: UM, zdjęcie: J. Kaczorowska