Nagrody dla nauczycieli

Burmistrz Gminy Krzeszowice przyznał nagrody dyrektorom i nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Nagrody I stopnia otrzymali:
1. Małgorzata Mastalerz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalasiu
2. Marzena Kubin, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku
3. Teresa Gorczyńska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
4. Elżbieta Sarnek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Nowej Górze
5. Dorota Giszczyńska, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym  w Tenczynku
6. Ewa Michalska, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Sance
7. Anna Bielewicz, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
8. Renata Brzózka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej

Nagrody II stopnia otrzymali:
1. Tomasz Paluch, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze
2. Justyna Kisielewska, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze
3. Bożena Bednarczyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku
4. Wioletta Kucia, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Ostrężnicy
5. Marta Kaim, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach
6. Paulina Witkowska, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Miękini
7. Małgorzata Ślęzak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Filipowicach

Tekst: WEO-RED, Zdjęcie: J. Kaczorowska