Nagrody, kwiaty i życzenia dla nauczycieli i dyrektorów

26 października, podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń wręczyli wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom nagrody przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody I stopnia otrzymali:

1. Lucyna Gregorczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini
2. Małgorzata Mastalerz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
3. Marzena Banaczyk-Niemiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Ryłko w Czernej
4. Krystyna Matysik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
5. Dorota Mastalerz, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
6. Anna Kitka,  nauczyciel języka francuskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

Nagrody II stopnia otrzymali:

1. Anna Oleksy, nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach
2. Anna Koster, pedagog  w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
3. Sławomir Solak, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
4. Zenon Mąsior, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

Nagrody III stopnia otrzymali:

1. Marzena Nowak,  nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini
2. Aleksandra Pałka, nauczyciel języka polskiego i techniki w Szkole Podstawowej  im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach
3. Agata Przeginiak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
4. Barbara Chrząszczak, nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza  w Krzeszowicach
5. Jolanta Piwowar, nauczyciel biologii, rewalidacji indywidualnej  i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
6. Barbara Dec, nauczyciel świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krzeszowicach
7. Paweł Wiszniewski, nauczyciela wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach.

Równocześnie, na ręce obecnych na sesji dyrektorów wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice, Burmistrz i Przewodniczący Rady złożyli życzenia dla całego środowiska szkolnego.