Najbardziej wpływowi wg Przełomu

Ranking Przełomu wybrał 100 osób mających największy wpływ na różne dziedziny życia w naszym regionie. Zestawienie pokazuje, że gmina Krzeszowice, to miejsce bardzo dynamiczne, w którym mieszkają ludzie kreatywni, pełni pasji i pomysłów. Z naszej gminy wyróżniono 13 osób.

W kategorii Kultura:

 1. miejsce – Anna Miga – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach;

W kategorii Organizacje Społeczne:

 1. miejsce – Maciej Stępowski i Grzegorz Stępowski – Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”,
 2. miejsce – Monika Dudek – Fundacja „Kobieta w regionie”;

W kategorii Zdrowie:

 1. miejsce – Artur Baranowski – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie;

W kategorii Polityka i Samorząd

 1. miejsce – Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 2. miejsce – Wojciech Pałka – Starosta Powiatu Krakowskiego,
 3. miejsce – Wacław Gregorczyk – Burmistrz Gminy Krzeszowice;

W kategorii Administracja:

 1. miejsce – Adam Godyń – Zastępca Burmistrza Gminy Krzeszowice;

W kategorii Bezpieczeństwo:

 1. miejsce – Michał Godyń – Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach,
 2. miejsce – Janusz Mitka – Komendant Straży Miejskiej w Krzeszowicach,
 3. miejsce – Mieczysław Odrzywołek – Prezes OSP Wola Filipowska, Komendant Zarządu Gminnego OSP w Krzeszowicach;

W kategorii Kościół:

 1. miejsce – Andrzej Szczotka – proboszcz parafii św. Marcina w Krzeszowicach;

W kategorii Sport:

9. miejsce – Grzegorz Krzysiak – prezes Akademii Piłkarskiej Mam Talent w Krzeszowicach;

W kategorii Biznes:

 1. miejsce – Andrzej Bożek – Firma BAN Bożek.