Najlepszy Czytelnik Roku 2017

W sobotę, 27 stycznia 2018 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Najlepszy Czytelnik Roku 2017”.

Celem konkursu było popularyzowanie czytelnictwa w środowisku, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą, aktywizowanie oraz wyrabianie nawyku systematycznego czytania, promocja książki i czytelnictwa, zachęcenie do częstego odwiedzania Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach.

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich czytelników zarejestrowanych w bibliotece. Nagrodzeni zostali czytelnicy, którzy w okresie od 2.01.2017 do 31.12.2017 r. wypożyczyli największą liczbę woluminów. Za każdą wypożyczoną tradycyjną książkę lub audiobook można było otrzymać punkty, premiowano także recenzje przeczytanych książek, a dzieci dodatkowo mogły zdobyć punkty za ilustracje do książek.

Komisja konkursowa wyłoniła finalistów na podstawie aktywności czytelniczej oraz ilości zdobytych punktów. Istotna była również systematyczność wypożyczeń i terminowość zwrotów.

Nagrody otrzymali:

w kategorii dorośli:

  • Teresa Czerny
  • Władysława Ryszkiewicz
  • Seweryna Łabuzek

 

w kategorii dzieci:

 

  • Agnieszka Odrzywolska
  • Anna Ciesielka
  • Lena Studnicka

 

Wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody książkowe, a dzieci dodatkowo słodycze. Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu, dziękując równocześnie za aktywność czytelniczą, za wierność książce oraz naszej placówce – Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach, bo jak powiedział Jan Rak „Książki to są twoi najlepsi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na niezwykle bogatą i interesującą ofertę biblioteki w Krzeszowicach. Oferuje ona swoim użytkownikom darmowy dostęp do codziennej prasy, czasopism i Internetu. Udostępnia książki, audiobooki i filmy. Inspiruje dzieci i młodzież oraz seniorów, prowadząc różnorodne kursy, warsztaty i spotkania integracyjne, aktywnie promuje twórczość lokalnych artystów np. cyklem „Pasjonaci Gminy Krzeszowice” oraz efektywnie współpracuje ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji kulturalnej.