Naprzód drużyno strzelecka! (fotoreportaż)

103 lata temu wyruszyli spod budynku szkoły podstawowej w Krzeszowicach żołnierze Piłsudskiego. Ten mniej znany fakt z naszej historii postanowiło przypomnieć Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej realizując zadanie w ramach konkursu pn. „Mecenat Małopolski”.

7 września SMZK wspólnie z Fundacją Aktywne Dzieciaki zorganizowało uroczystość upamiętniającą to wydarzenie, którą uświetniła obecność kompanii honorowej 5 batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera. Legioniści wyruszyli spod budynku szkoły podstawowej na ul. Krakowskiej. Tam też złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich wymarsz. Następnie w asyście kompanii honorowej, z udziałem władz gminnych, zaproszonych gości, klasy mundurowej z ZSP, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców przemaszerowano na rynek. Po odśpiewaniu hymnu, Leszek Sibila, wiceprezes SMZK nakreślił rys historyczny wymarszu z Krzeszowic. Druga część uroczystości odbyła się w Paczółtowicach, dokąd dotarły oddziały Piłsudskiego. Odprawiono mszę za legionistów i złożono kwiaty pod ich pomnikiem. Po części oficjalnej odbył się piknik patriotyczny przygotowany przez ks. Ryszarda Pałkę, Andrzeja Furmanika, Koło Gospodyń Wiejskich i OSP, na którym rozdano broszurę opisującą historię wymarszu. Wydarzeniu towarzyszył Rajd Rowerowy Szlakiem Legionistów zorganizowany przez Wspólną Gminę Krzeszowice, który biegł trasą przemarszu.