Nasza szkoła (fotoreportaż)

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zalasiu było bardzo wzruszające. Na inaugurację roku szkolnego przybyli Uczniowie, którym wybuch II wojny światowej uniemożliwił normalną naukę przez sześć lat trwającej okupacji.

I tym razem nie wszyscy dostojni Uczniowie, ze względu na wiek i stan zdrowia, mogli odpowiedzieć – dyrektor szkoły Małgorzacie Mastalerz –jestem obecny. Niektórzy z zaproszonych odeszli na zawsze, jak na przykład, w ostatnich dniach sierpnia, Stanisław Sęk. Ta szkoła będzie o Nich pamiętać. Lista  Uczniów z tamtych lat, których nazwiska i imiona podano redakcji to: Maria Kuciel (Dudek), Kazimierz Kołacz, Stanisława Palus (Postrożny), Zofia Dzidek (Krzak), Genowefa Motyl (Dudek), Marianna Krzanik (Sak), Jan Wyrwik, Agnieszka Dębska (Ryś), Stanisław Ziąbek, Stanisław Więcek, Zofia Kołacz (Dębska), Genowefa Żbik, Kazimiera Trąba (Gądek), Marian Dudek, Kazimierz Szklarski, Józef Gasek, Anna Gasek (Polit), Krystyna Klita, Władysława Popiołek (Knapik), Janina) Postrożny (Badacz, Krystyna Kuciel (Kołacz), Maria Dębska (Wojtas), Leopold Dębski. Uroczystości w szkole poprzedziła msza święta, którą prowadził ksiądz Mariusz Mendyk. W inauguracji roku szklonego w Zalasiu uczestniczyli m.in. proboszcz  parafii Józef Gal, z-ca burmistrza Witold Kulczycki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Woszczyna. Po głównej uroczystości rozpoczynającej nowy rok szkolny uczniowie udali się do klas na pierwszą lekcję.

Tekst i zdjęcia: Maciej Liburski