Niedziela Palmowa w Paczółtowicach

Już po raz 28. w Paczółtowicach odbył się doroczny konkurs palm wielkanocnych. Po uroczystej procesji i Mszy Świętej z udziałem parafian i licznych pielgrzymów do konkursu stanęło kilkadziesiąt palm wykonanych z tradycyjnych, naturalnych materiałów.

Jury w składzie Andrzej Furmanik, Elżbieta Czerwonka, Aleksandra Piechowicz wybrało najwyższe i najpiękniejsze palmy. W konkursie na najwyższą palmę I miejsce przypadło Patrycji Soleckiej, natomiast za najładniejszą uznano palmę Daniela i Sylwii Furmanik. W sumie wyróżniono 14 palm, których twórcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez prywatnych sponsorów. Z zadowoleniem obserwujemy, że z roku na roku konkursy palm przyciągają coraz liczniejszą grupę pielgrzymów, którzy specjalnie na tę okazję przyjeżdżają do Paczółtowic, by uczestniczyć w tej pięknej tradycji.

Andrzej Furmanik