Nielepice staną się inwestycyjną gratką

Ukształtowanie terenu zostało uznane za największy potencjał Nielepic w kontekście rewitalizacji. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. (właściciel Nielepic) wykonała korektę dolnej powierzchni wyrobiska (spągu) i zabezpieczyła istniejące skarpy oraz usunęła odrywające się skalne bloki. Tak zrekultywowany teren otworzył nowe możliwości dla atrakcyjnego zagospodarowania go przez przyszłego Inwestora.

Przeprowadzone działania miały na celu likwidację zakładu górniczego oraz rekultywację terenów poeksploatacyjnych. Rekultywacja terenu Kopalni Wapienia Nielepice otworzyła nowe możliwości dla przyszłego inwestora. W celu pokazania zalet tego miejsca Kopalnia Wapienia „Czatkowice” zleciła opracowanie możliwego zagospodarowania terenu po rewitalizacji Nielepic. W koncepcji docelowego zagospodarowania, uwzględniono największy walor, jakim jest aktualny kształt kamieniołomu, włączając strome skarpy i rów biegnący wzdłuż drogi dojazdowej do niszy kamieniołomu. Uwzględniono również wyjątkowo intensywną działalność przyrody. -Ideą koncepcji jest potraktowanie tego terenu jako potencjalnego nowego, atrakcyjnego miejsca dla mieszkańców i przyjezdnych, wyróżniającego się na tle ościennych terenów rekreacyjnych – mówi Paweł Danek, Prezes Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice” – Koncepcja zakłada połączenie terenów pogórniczych i przyrody dla stworzenia bardzo wyjątkowego miejsca,. Wykorzystanie śladów przemysłu, często postrzeganego jako czynnik degradujący przestrzeń, jest propozycją zacierającą ten wizerunek poprzez stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu o całkowicie nowej jakości – dodał.

Opracowana koncepcja zakłada dwie strefy: komercyjną i publiczną. Główną atrakcją strefy komercyjnej mogą zostać: indywidualne pawilony z aneksem kuchennym, sauną i tarasem stanowiące całoroczną wioskę wakacyjną oraz mini-spa z atrium, a także wieża wspinaczkowo-widokowa, basen zewnętrzny, restauracja z ogniskiem oraz kamienne ogrody (wspólne dla części publicznej), a przed wejściem do kamieniołomu Centrum Odwiedzających (restauracja/hotel/sala konferencyjna) z parkingiem. Strefę publiczną stanowiłaby kładka będąca szlakiem edukacyjno – przyrodniczym: od placu wejściowego, dnem wąwozu, poprzez dolną powierzchnię wyrobiska aż do południowego zbocza. Na jej trasie można ustawić dwa otwarte pawilony edukacyjne np. z informacjami o przyrodzie kamieniołomu i lokalnych skamieniałościach. Nad szlakiem pieszym zaprojektowano małą kaplicę, umożliwiającą organizację wydarzeń i ceremonii religijnych. W centrum przewidziano pozostawienie otwartej, publicznej przestrzeni (poza wydzielonymi obiektami komercyjnymi, które stanowią „wyspy”), będącej miejscem spotkań i spacerów. Przedpole wieży widokowo-wspinaczkowej oraz punkt widokowy mogą być także ogólnodostępne.

Przedstawiona koncepcja zarówno w aspekcie programowym jak i przestrzennym jest elastyczna, co daje praktycznie nieograniczone możliwości dla wykorzystania terenu przez przyszłego inwestora.

Nielepice

Kopalnia Wapienia Nielepice – należąca do Kopalni Wapienia „Czatkowice”- jest położona na terenie dwóch miejscowości: Młynka i Nielepice w gminie Zabierzów. Eksploatacja wapieni jurajskich w Kopalni Nielepice prowadzona była od lat 60-tych XX w. przez różne podmioty: najpierw Mineralną Spółdzielnię Pracy Kamień w Krzeszowicach, od 1971 przez Kombinat Kamienia Budowlanego w Krakowie, potem od 1986 r. przez Krzeszowickie Zakłady Kamienia Budowlanego w Krzeszowicach, a od 1994 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kadrol” Sp. z o. o. w Krakowie. W 2005 r. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. zakupiła od Syndyka Masy Upadłościowej kopalnię Nielepice i na jej rzecz przeniesiona została koncesja, na podstawie której eksploatacja prowadzona była do 31.12.2015 r.