Nowa flota w Czatkowicach

5 samochodów ciężarowych z naczepami typu cysterna będzie dostarczało sorbenty do oczyszczania spalin w procesie produkcji energii elektrycznej. W połowie stycznia spółka zaczęła dostarczać część swoich produktów, takich jak piaski i mączki wapienne, wykorzystując zakupione ciężarówki. Utworzenie własnej floty transportowej to dla spółki duża oszczędność.

Roczne wydobycie kształtuje się na poziomie 2,2 mln ton, z czego większość transportowana jest samochodami ciężarowymi. Daje to ok. 200 tysięcy kursów rocznie. Dotychczas KW „Czatkowice”  korzystała wyłącznie z transportu zapewnionego przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, zakup nowej floty zmniejszy zapotrzebowanie spółki na tego typu usługi.

Utrzymanie pozycji największego producenta sorbentów dla energetyki wymaga ciągłego doskonalenia procesów biznesowych – mówi Paweł Danek, p.o. prezesa zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”. – W swojej działalności wytyczamy nowe standardy i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Dlatego systematycznie poszukujemy nowych rozwiązań, które sprawią, że nasza oferta będzie jeszcze bardziej konkurencyjna, jak również optymalna z ekonomicznego punktu widzenia. Zapewnienie ciągłości dostaw sorbentów dla energetyki, w tym przede wszystkim do Grupy TAURON, to jeden z priorytetów jakimi kierujemy się w naszej działalności – dodaje.

Nowa inwestycja wymagała zatrudnienia nowych pracowników. Pracę w KW „Czatkowice”  rozpoczęło  12 kierowców z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu samochodów ciężarowych.