Nowe boisko w Czernej

12 maja odebrane zostało nowe, ogólnodostępne boisko w Czernej.

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (2x boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki, boisko typu futsal) wraz z piłkochwytami i ławkami.
Wartość robót: 533 134,52 zł.
Wykonawca: JW. Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie.
Zadanie jest wspófinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w wysokości 127 932,22 zł.