Nowe laptopy dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Krzeszowice

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła”, zakupiono 42 laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów na łączną kwotę  99 540,00 zł.