Nowe skrzydło przedszkolne w Zalasie otwarte

17 czerwca w Szkole Podstawowej w Zalasie odbyła się uroczystość otwarcia nowego segmentu przedszkolnego, połączona z odsłonięciem historycznego muralu.

W wydarzeniu uczestniczyli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, starosta krakowski Wojciech Pałka i burmistrz Wacław Gregorczyk. Obecny był także zastępca dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpułkownik Andrzej Sioła, radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Kazimierzem Stryczkiem i wiceprzewodniczącym Henrykiem Woszczyną, dyrektorzy szkół i przedszkoli, mieszkańcy i przedstawiciele lokalnego środowiska.

– Zakres rozbudowy obejmował: 3 oddziały przedszkolne wraz z węzłami sanitarnymi, zmywalnię, rozdzielnię posiłków i przedsionek na termosy, pomieszczenia magazynowe, szatnię, pokój nauczycielski. Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażono w windę. Wyremontowany został także dach istniejącego budynku szkoły, bezpośrednio przylegającego do nowego skrzydła przedszkolnego – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

Realizator zadania: Gmina Krzeszowice
Wartość inwestycji: 4 148 577,70 zł, w tym:
– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 2 750 000,00 zł
– Gmina Krzeszowice: 1 398 577,70 zł.

Dodatkowo, za kwotę 48 930,00 zł odnowiona została elewacja skrzydła szkoły przy przedszkolu.

Tekst: Janina Walkowicz