Nowi sołtysi w Dubiu i Sance

8 września, podczas sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Zbigniew Wąsik otrzymał od burmistrza Wacława Gregorczyka i przewodniczącego Kazimierza Stryczka podziękowanie za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa Dubia.

Zaświadczenia o wyborze na sołtysa odebrali: Karolina Gala – sołtys Sanki i Mirosław Więcław – sołtys Dubia. Oboje pełnili czasowo tę funkcję po rezygnacji poprzednich sołtysów. Wybory uzupełniające odbyły się 31 lipca w Sance i 28 sierpnia w Dubiu.

Info: UM