Nowo wybrani sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli

19 maja 2024 roku odbyły się wybory przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Krzeszowice.

Wybrani zostali (na kadencję 2024 – 2029):

Krzeszowice

Osiedle Parkowe – Irena Maria Godyń

Osiedle Nowy Świat – Joanna Gadocha

Osiedle Centrum – Małgorzata Podoba

Osiedle Jurajskie – Grzegorz Andrzej Cekiera

Osiedle Żbik – Nie zgłosił się kandydat

Osiedle Czatkowice – Helena Maria Latawiec

Czerna – Wojciech Franciszek Pałka

Dubie – Mirosław Więcław

Dębnik – Helena Cekiera

Filipowice – Stanisław Lorek

Frywałd – Beata Elżbieta Chmielowska

Łany – Anna Justyna Brzózka

Miękinia – Wojciech Piotr Godyń

Nawojowa Góra – Klaudia Maria Węgrzyn

Nowa Góra – Stanisław Marek Rozmus

Ostrężnica – Krzysztof Mateusz Surowy

Paczółtowice – Andrzej Furmanik

Rudno – Rafał Maciej Piechota

Sanka – Karolina Gala

Siedlec – Stanisław Paweł Molik

Tenczynek – Katarzyna Monika Kowal

Wola Filipowska – Magdalena Edyta Bociek

Zalas – Henryk Woszczyna

Żary – Kazimierz Adam Przybylski