Od 15 stycznia zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Od 15 stycznia br. strefa płatnego parkowania w Krzeszowicach powiększa się o dodatkowe miejsca postojowe. Nowa strefa to odcinek ul. Szkolnej oraz część pl. F. Kulczyckiego (od strony Szkoły Podstawowej nr 2). Dodatkowo w tej lokalizacji stanęły 2 parkometry. Jak na razie tylko w tych będzie możliwość płacenia kartą.

Nowością jest możliwość wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze całej SPP przy pomocy telefonów komórkowych, z wykorzystaniem systemu SkyCash (aplikacja mobiParking). Opłacający postój przy użyciu telefonu komórkowego zobowiązany jest do oznakowania pojazdu Identyfikatorem Parkingowym. Identyfikator należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób całkowicie widoczny (szczegółowe zasady korzystania z aplikacji mobiParking określa regulamin dostępny na stronie UM). Identyfikatory dostępne są w Referacie Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pokój nr 8. Kontrolerzy widząc naklejkę, sprawdzają w systemie czy opłata została uiszczona. Jednocześnie posiadając taką naklejkę można płacić tradycyjnie, lecz należy pamiętać o umieszczeniu biletu za szybą w pojeździe.

Została podniesiona stawka opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w SPP:
– w przypadku uiszczenia opłaty w dniu otrzymania zawiadomienia albo w następnym dniu roboczym – 60 zł,
– w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej powyżej określonego terminu – 150 zł.

Ponadto Urząd Miejski informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XVII/201/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2019 r. została podniesiona stawka opłaty dla abonamentów:

  1. Abonament M (mieszkańca strefy)

– 30 zł/m-c,

– 300 zł/rok;

  1. Abonament A (ogólnodostępny)

–  250 zł/m-c.