Od 17 października Powiat Krakowski w strefie czerwonej

Powiat Krakowski został włączony od 17 października do strefy czerwonej – o podwyższonym rygorze sanitarnym. W związku z tym obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia, m. in.:


– Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej;
– Transport zbiorowy – maksymalnie maks. 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących;
– Placówki handlowe – maksymalnie 5 osób na 1 kasę
– Uroczystości religijne – maksymalnie 1 osoba na 7 m²
– Szkoły wyższe i ponadpodstawowe – nauczanie zdalne
– Wesela i inne uroczystości „rodzinne” – zakaz organizacji (od 19 października);
– Inne zgromadzenia publiczne – maksymalnie 10 osób
– Wydarzenia sportowe – bez udziału publiczności;
– Wydarzenia kulturalne – co czwarte miejsce na widowni, maksymalnie 25% publiczności, a na otwartej przestrzeni – limit 100 osób w odległości min. 1,5 m od siebie;
– Gastronomia – działalność możliwa od 6:00 do 21:00, maksymalnie 1 osoba na 4 m².