Odszedł prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz (1940 – 2018)

Z wielkim smutkiem informujemy, że 24 kwietnia 2018 roku zmarł prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od wielu lat nieprzerwanie związany z Katedrą Genetyki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.

Przewodniczący wielu komitetów naukowych, międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji. Autor ponad 270 publikacji naukowych, w tym 157 oryginalnych prac twórczych i monografii.

Wielki uczony i zootechnik, twórca szkoły naukowej, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Uhonorowany nagrodą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola im. Prof. Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz wieloma odznaczeniami za osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej.

Człowiek kochający muzykę, zapalony podróżnik.

Wspaniały Kolega, utrzymujący przez długie lata bliskie kontakty z Przyjaciółmi z krzeszowickich czasów dzieciństwa i młodości.

Uroczystości żałobne odbędą się w piątek 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 11 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Smętnej (Sępolno) we Wrocławiu.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.