Odznaczenia dla Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz”

Podczas Walnego Zebrania sprawozdawczego za rok 2021 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kolejarz” w Krzeszowicach, w obecności Dyrektora Biura Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców pani Magdaleny Wolfinger, dokonano odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych działkowców.

Przypomnieć należy, że Ogród istnieje od pięćdziesięciu lat, kiedy to w 1972 roku Polskie Koleje Państwowe odkupiły od ówczesnego Proboszcza Parafii św. Marcina ks. Rudolfa Schmidta teren z przeznaczeniem na działki dla pracowników PKP.

Wielu z nich, wówczas przydzielone działki, nadal uprawia samodzielnie lub robią to ich dzieci i wnuki. Od czterdziestu jeden lat Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz zrzeszony jest w Polskim Związku Działkowców”, dlatego zasłużeni mogli odebrać przewidziane w Statucie PZD odznaczenia.

* Pośmiertnie Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec za zasługi dla PZD Zarząd odznaczył: Jana Kłapacza, Jerzego Tarkowskiego oraz Stanisława Mozgałę.

* Obecnych działaczy PZD Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec nagrodzono: Eugeniusza Skawińskiego, Agnieszkę Wołodko, Zofię Wójcik.

* Odznaką Za Zasługi dla ROD nagrodzono: Barbarę Kanię, Helenę Pałkę, Wiesława Siudka, Agnieszkę Wołodko, Zofię Wójcik, Krystynę Żabinską.

* Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec za utrzymanie działki w należytym stanie, w kategorii działek rekreacyjnych,  uhonorowano: Chalinę Chmurę, Teresę Janik, Grażynę Młynarczyk, Jana Skrężynę, Zofię Piątkowską, Michalinę Mikuliszyn, Teresą Żbik.

*  Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec za utrzymanie działki w należytym stanie, w kategorii działek uprawnych, uhonorowano: Krystynę Cekierę, Weronikę Florczak, Annę Jamróz, Urszulę Kaczmarską, Eugenię Kadzik, Marię Knapik, Kazimierę Mozgała, Helenę Pałkę, Tadeusza Pękalę, Eugeniusza Skawińskiego, Agnieszkę Wołodko, Zofię Wójcik, Leopolda Ziarno.

* Okolicznościowe dyplomy za utrzymanie działek w należytym stanie oraz prace na rzecz Ogrodu otrzymali: Teresa Drozdowska, Bogusława Doła, Bogumiła Doła, Bogusława Ficek, Stanisław Ficek, Bożena Fornal, Bożena Hermanowicz, Adam Kaczmarski, Maria Kasprzyk, Emilia Kot, Józef Michalski, Jadwiga Woźniak, Halina Lewicka, Zofia Pstrucha, Anna Trzepacz,  Zofia Witek, Stanisława Zagól, Zbigniew Zawadzki.

Nagrodzeni otrzymali odznaki, legitymacje, okolicznościowe dyplomy oraz słodkie upominki.

Informacja własna ROD „Kolejarz”