Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, eliminacje gminne

2 marca  2023 roku w  budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Wyki w Krzeszowicach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Czernej, Filipowic, Krzeszowic, Miękini, Nowej Góry, Ostrężnicy, Zalasu i Woli Filipowskiej oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą  z zakresu: historii ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego i organizacji szeroko pojętego ratownictwa.

W etapie na szczeblu gminnym  wyłoniono następujących  zwycięzców:

Grupa  I – szkoły podstawowe klasy  I-IV:
–  I miejsce –Wiktoria Kot ze Szkoły Podstawowej w Miękini
–  II miejsce – Julia Serwin ze Szkoły Podstawowej w Miękini
–  III miejsce – Lena Foryś ze Szkoły Podstawowej w  Nowej Górze

Grupa II – szkoły podstawowe klasy V-VIII:
– I miejsce – Martyna Wartalska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach

– II miejsce – Kacper Klocek ze Szkoły Podstawowej w Nowej Górze
– III miejsce – Anna Rozmus ze Szkoły Podstawowej w Miękini

Grupa III – szkoły ponadpodstawowe:

– I miejsce – Karolina Kramarz  z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

– II miejsce – Natalia Liburska  z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach

– III miejsce – Patrycja Lasoń z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach

Najlepsi otrzymali nagrody w postaci akcesoriów komputerowych, gadżetów oraz pamiątkowych dyplomów, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Nagrody dla zwycięzców ufundowali: burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, z-ca dyrektora Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Tomasz Nowak i wicemarszałek  województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Serdeczne podziękowania kierujemy do dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach Klaudii Węgrzyn za udostępnienie pomieszczeń do zorganizowania konkursu. Nowa biblioteka zrobiła na uczestnikach konkursu ogromne wrażenie, zwłaszcza sala kinowa, w której podczas przerwy mogli obejrzeć seans filmowy.