Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej-Eliminacje gminne

Początek marca to czas kiedy rozpoczyna się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Jest to konkurs, który cieszy się dużym  zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 5 marca  2020 roku  eliminacje gminne odbyły się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Filipowskiej. W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Krzeszowic, Filipowic, Miękini, Nawojowej Góry, Nowej Góry, Paczółtowic, Tenczynka i Woli Filipowskiej oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  i LO w Krzeszowicach.

Pierwsze eliminacje,  z których wyłoniono po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej przeprowadzono najpierw w szkołach. Każdy z uczestników eliminacji gminnych rozwiązywał test z pytaniami z zakresu zagadnień szeroko pojętego ratownictwa i pożarnictwa.

Na przestrzeni ostatnich lat uczestnicy tego konkursu prezentują wysoki poziom wiedzy. Przygotowanie zajmuje sporo czasu ale daje za to dużo satysfakcji. Szczególne podziękowania należą się również opiekunom, którzy przygotowują swoich podopiecznych.

W wyniku tego etapu gminnego wyłoniono następujących  zwycięzców:

Szkoła Średnia :

I miejsce – Judyta Łuczkoś – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

II miejsce – Jakub Burtan – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

III miejsce – Justyna Kramarz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Szkoła Podstawowa /klasy 7,8/

I miejsce – Borys Kawala – Szkoła Podstawowa Nowej Górze

II miejsce – Szymon Gój – Szkoła Podstawowa w Filipowicach

III miejsce – Natalia Mirek – Szkoła Podstawowa w Nowej  Górze

Szkoła Podstawowa /klasy 1 – 6/

I miejsce – Maja Chromy – Zespół  Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej

II miejsce – Natalia Liburska – Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach

III miejsce – Dawid Łuczkoś – Szkoła Podstawowa w Filipowicach

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci akcesoriów komputerowych oraz pamiątkowych dyplomów. Pozostali uczestniczy otrzymali nagrody pocieszenia. Nagrody dla zwycięzców ufundował Urząd Miejski w Krzeszowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Eliminacje na szczeblu powiatowym odbędą się 14 marca br. na terenie JRG-3 w Krakowie.