Opłatek dla seniorów

28 grudnia w „Zielonym Domu” w Woli Filipowskiej zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla naszych seniorów.

Organizatorzy : Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Filipowskiej wraz Radą Sołecką oprócz Seniorów zaprosili również gości, m.in. Panie z Miejskiej Rady Seniorów, przedstawicieli Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej , wiceburmistrza Adama Godynia.

Po przywitaniu gości przez przewodniczącą KGW Barbarę Dudek – Ciura, złożeniu życzeń noworocznych i uczczeniu pamięci Tych, którzy odeszli wszyscy uczestnicy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Po życzeniach śpiewane były kolędy, smakowano przygotowane prze Panie z KGW potrawy i prowadzone były ożywione rozmowy.

Po zakończeniu odchodzący Goście wpisali się do Kroniki KGW, dziękowali za zaproszenie i mile spędzony wśród znajomych wieczór.

M. Kuciel